Izvedba gozdnega poseka z odkupom lesa na panju po načelu videno-kupljeno

Datum objave: 21. 02. 2018

Šifra: POV18-012
Rok za oddajo: 02. 03. 2018
Izbrani ponudnik: M-Les Matej Urh s. p., Bled

Dostopne poti od SM 51 do SM 68 - dodatek 1

povabilo

Nazaj