Izvajanje geodetskih storitev na območju Elektra Gorenjska, d. d.

Datum objave: 15. 01. 2018

Šifra: POV18-003
Rok za oddajo: 23. 01. 2018
Izbrani ponudnik: 1. sklop: GEOBI, d.o.o., Šenčur, 2. sklop: AGEA Inženiring d.o.o., Škofja Loka, 3. in 4. sklop: GEO2 d.o.o., Ljubljana

Vprašanja in odgovori:

1. Ali so objekti znotraj teh parcel, ki se odmerjajo (se odmeri  oboje hkrati)  ali so na drugih lokacijah? Če niso, koliko približno je enih in drugih (znotraj in posameznih)?

 V 80% gre za nove parcelacije, kjer objekt še ne stoji in je potem vris objekta potrebno narediti po njegovi postavitvi recimo čez eno leto.

20 % pa je takih, kjer objekt že stoji in gre zgolj za urejanje ali odkup zemljišča, v teh primerih se storitev opravi sočasno.

2. Ali
- se v te objekte da vstopiti in
- kako bo z odklepanjem (dobim ključe ali se moram usklajevat z delavcem vašega podjetja).

V te objekte se ne da vstopati. Vstop vanje tudi ni potreben, za morebitne podatke, ki bi jih želeli v zvezi z opremo dobite pri nas.

3. Ali so te parcele samo otoki (parcela v parceli, novonastala parcela meji izključno na prvotno parcelo), pravokotniki, kakrsni so opisani ali se dotikajo sosednjih parcel (verjetno javegih poti, mogoče celo mejašev -fizičnih in pravnih oseb) in na to se vežejo podvprašanja,
- kolikšen delež približno je "otokov" in kolikšen tistih, kjer je treba urejat meje (velika razlika v ceni zaradi uradnjega vabljenja, 8 dnevni rok, nujna prisotnost nas na terenu ob uri, rezervni datumi v primeru slabega vremena... pri otokih se zmenim samo z mejašem za podpis in lahko delam, kadar hočem),
- če je osnovna cena, ki jo morma navesti samo za "otoke", kako bom lahko obračunal mejno obravnavo,
- ali od vas dobim kontakte od lastnikov, od katerih se odmerjajo nove parcele (vse manj ljudi ima številke v TIS).

Pri parcelacijah skorajda nikoli ne delamo otokov, vedno odmerimo vsaj do enega roba zemljišča, če je le možno do javne poti. Vsi nastali stroški v zvezi z obveščanjem in iskanjem podatkov lastnikov ter potreben angažma je v domeni ponudnika storitev.

Povabilo

Nazaj