13. 05. 2024

Načrt za okrevanje in odpornost

Investicije v izgradnjo transformatorskih postaj in nizkonapetostnih omrežij 2023–2026

Načrt za okrevanje in odpornost

Načrt za okrevanje in odpornost (NOO) je nacionalni program reform in naložb za ublažitev gospodarskih in socialnih posledic pandemije covida-19 v Sloveniji ter prispevanje ciljem evropskega načrta REPowerEU. Z načrtovanimi ukrepi bomo do leta 2026 podprli dolgoročno trajnostno rast in naslovili izzive zelenega ter digitalnega prehoda. Slovenski NOO bo skupaj z načrti drugih držav članic prispeval k spodbujanju ekonomske, socialne in teritorialne povezanosti Evropske unije.

S pridobljenimi sredstvi posodabljamo distribucijsko elektroenergetsko omrežje v skladu z naraščajočo porabo električne energije iz obnovljivih virov. Z vlaganji v izgradnjo transformatorskih postaj in nizkonapetostnega omrežja bomo pospešili celovit razvoj in vodenje distribucijskega omrežja za večjo zmogljivost, odpornost proti motnjam, naprednost, povezljivost in prilagodljivost omrežja, kar bo omogočilo izkoriščanje prožnosti virov in bremen ter pospešeno uvajanje e-mobilnosti, vključno s polnilnimi mesti za električna vozila ter vključevanje naprav za proizvodnjo in shranjevanje električne energije iz obnovljivih virov energije.

Družba Elektro Gorenjska je v projektu NOO na prvem razpisu pridobila sofinanciranje v vrednosti 4.151.473 eur, kar predstavlja 48 odstotkov vrednosti celotne naložbe. Ta bo znašala  8.648.902 eur.

Sredstva bomo namenili izgradnji 86,7 km nizkonapetostnega omrežja, 1 transformatorsko postajo moči 250 kVA, 52 transformatorskih postaj moči do 630 kVA ter 2 transformatorski postaji moči 1000 kVA.

Finančna sredstva za izvedbo sofinanciranja zagotavlja Evropska unija na podlagi Instrumenta za okrevanje »NextGenerationEU« iz naslova Sklada za okrevanje in odpornost v okviru NOO.

Nazaj na vse novice