30. 11. 2023

S posodobljeno hidroelektrarno Standard bo omogočena zanesljiva oskrba Mestne občine Kranj z zeleno elektriko tudi v prihodnje

S posodobljeno hidroelektrarno Standard bo omogočena zanesljiva oskrba Mestne občine Kranj z zeleno elektriko tudi v prihodnje

Kranj, 30. november 2023 – Danes so v Kranju slavnostno predali svojemu namenu posodobljen energetski objekt, hidroelektrarno Standard. Sama prenova je potekala dobro leto. Gre za pomembno pridobitev Kranja, saj z njegovo pomočjo podjetje povečuje delež obnovljivih virov energije, hkrati pa bo pripomogel k izboljšanju habitatnih razmer vodnih organizmov v reki Kokri. Dodano vrednost prinašajo dodatna parkirna mesta ob energetskem objektu, prav tako nova električna polnilnica Mestne občine Kranj, ki se napaja z zeleno elektriko v neposredni bližini.

 

Z zavedanjem, da se bo zaradi elektrifikacije, dekarbonizacije in decentralizacije poraba električne energije v prihodnje močno povečevala, v Skupini Elektru Gorenjska stalno nadgrajujejo in gradijo robustno distribucijsko omrežje in energetske objekte, s katerimi bo omogočen prehod v brezogljično družbo.

Predsednik uprave Elektro Gorenjska, dr. Ivan Šmon, je ob predstavitvi izpostavil: »Začetki elektrifikacije na Gorenjskem in prva žarnica, ki je zagorela na tem območju pred 130 leti, so temelji, na katerih Skupina Elektro Gorenjska gradi svoj sodobni pristop. Vpetost v lokalno okolje in družbena odgovornost sta v središču njenega poslovanja, kar se odraža v ohranjanju tehnične dediščine in prizadevanjih za navduševanje mladih za energetiko.« Skupina Elektro Gorenjska je ključni akter pri spopadanju s sodobnimi izzivi, kot so zeleni prehod in elektrifikacija prometa. Vse se odraža v kontinuiranih investicijah v infrastrukturo, izvajanju številnih investicijskih projektov in celostnemu pristopu k poslovanju, ki združuje trajnostni razvoj in operativno odličnost. »Stalno inoviranje in razvoj ni le poslovna strategija, temveč del dednega zapisa podjetja, ki presega zgolj zagotavljanje električne energije. Je odgovornost do okolja in ljudi, ki jo Skupina Elektro Gorenjska jemlje resno, s ciljem ustvarjanja boljše, zelene in trajnostne prihodnosti,« je še dodal.

V Gorenjskih elektrarnah proizvajajo električno energijo iz obnovljivih virov energije in hidroelektrarne predstavljajo pomemben vir. Hidroelektrarna Standard ima bogato zgodovino. Leta 1909 je Pollakovo usnjarno zajel požar in uničil proizvodnjo. Na pogorišču stare tovarne so zgradili modernejši obrat, ki ga je prvič poganjala električna energija iz nove hidroelektrarne. Skozi čas je bila večkrat posodobljena. Njena zadnja posodobitev je bila v 80ih letih, ko a prešla v upravljanje Elektra Gorenjska.  Zaradi dotrajanosti so v letu 2023 zaključili celovito obnovo hidroelektrarne. Mag. Aleks Jan, direktor Gorenjskih elektrarn je ob odprtju povedal: »Čeprav gre za manjšo elektrarno, smo ob rekonstrukciji uporabili najsodobnejšo opremo in tehnologijo, s pomočjo katere smo povečali proizvodnjo zelene elektrike za več kot 40 odstotkov. Hidroelektrarna bo pripomogla k uresničevanju cilja podjetja; to je širiti portfelj energetskih naprav, s katerimi se proizvaja električna energija iz obnovljivih virov. Z večanjem proizvodnje zelene energije se bo dodatno zmanjšal ogljični odtis. Izredno sem ponosen na celotno ekipo, ki je sodelovala in uspešno zaključila projekt.«

Podrobnosti o investiciji:

Zgradilo se je novo zajetje in nova strojnica. Nova strojnica po novem stoji takoj pod zajetjem, in sicer tako, da se z iztokom iz turbine napaja tolmun v podslapju, oziroma se voda iz male hidroelektrarne vrača v strugo reke Kokre takoj pod jezom. V novo strojnico je vgrajena dvojna regulirana vertikalna Kaplanova turbina s sinhronskim generatorjem in podpornimi sistemi, ki so potrebni za nemoteno obratovanje agregata. Tudi agregat v strojnici je nov in obratuje nivojsko avtomatsko, brez posadke. Z novim agregatom se je povečala zmogljivost elektrarne: njena izhodna moč znaša  410 kW, letno bo povprečno proizvedla 1400 MWh električne energije, kar je 40 odstotkov več kot pred prenovo.

Nazaj na vse novice