27. 09. 2023

Način obračuna znižane cene električne energije prizadetim uporabnikom v avgustovskih poplavah

Podjetje SODO bo do 29. septembra 2023 distribucijskim podjetjem posredoval podatke za namen obračuna in poračuna električne energije za nazaj.

Način obračuna znižane cene električne energije prizadetim uporabnikom v avgustovskih poplavah

Za mesec avgust, ko so se pripravljali redni mesečni obračuni električne energije, podatki o gospodinjstvih, ki so bila prizadeta v poplavah, še niso bili na voljo. Ta gospodinjstva bodo tako v oktobru prejela račun za električno energijo za september in poračun za avgust. V kolikor katero od teh gospodinjstev ne bo prejelo računa po nižji ceni električne energije, pa je na seznamu upravičencev, naj se obrne na SODO. V primeru, da gospodinjstvo ni na seznamu upravičencev pa se naj nemudoma obrne na občinsko komisijo v svojem kraju.

Osnova, po kateri bodo lahko dobavitelji električne energije obračunali znižano ceno električne energije, so seznami upravičencev, ki so jih občinske komisije pripravljale v prizadetih občinah in jih do 25. septembra 2023 vnašale v spletno aplikacijo Ajda. Po zaključku vnosa podatkov je distribucijski operater z električno energijo (SODO)  prejel omenjene sezname upravičencev. Te podatke mora SODO, skupaj z elektrodistribucijskimi podjetji, do 29. septembra 2023 povezati s številkami merilnih mest gospodinjstev, ki so bila prizadeta v poplavah. SODO bo podatke o teh gospodinjstvih in njihovih merilnih mestih do 29. septermbra 2023 posredoval elektrodistribucijskim podjetjem in dobaviteljem električne energije za namen obračuna in poračuna električne energije za nazaj.  

Vlada Republike Slovenije je prav tako za objekte, ki so popolnoma uničeni in odjem električne energije zaradi poškodb električnih instalacij sploh ni mogoč, od 4. avgusta 2023 do vzpostavitve vnovične oskrbe, predvidela oprostitev plačila računov za električno energijo v celoti (tako porabljene energije kot tudi omrežnine in prispevkov). Prav tako bo SODO podatke o teh oškodovancih na podlagi evidence, ki jo vodi Uprave RS za zaščito in reševanje, posredoval elektrodistribucijskim podjetjem  in dobaviteljem električne energije.

Vsa dodatna vprašanja pošljite na elektronski naslov: sodo@sodo.si.

Nazaj na vse novice