15. 09. 2023

Izvajanje meritev ozemljitvenih sistemov (2)

Naročnik je objavil javno naročilo Izvajanje meritev ozemljitvenih sistemov (2). Podrobnosti naročila si lahko ogledate na Portalu javnih naročil, kjer lahko dobite tudi vso dokumentacijo. Rok za oddajo ponudb je 29. 9. 2023 do 10. ure.

Nazaj na vsa naročila