10. 08. 2023

Izgradnja 20 kV kablovoda skozi Bohinjski predor (2)

Naročnik je objavil javno naročilo Izgradnja 20 kV kablovoda skozi Bohinjski predor (2). Podrobnosti naročila si lahko ogledate na Portalu javnih naročil, kjer lahko dobite tudi vso dokumentacijo. Rok za oddajo ponudb je 7. 9. 2023 do 10. ure.

Nazaj na vsa naročila