08. 08. 2023

Izvajanje meritev ozemljitvenih sistemov

OBVESTILO: Naročnik je podaljšal rok za oddajo ponudb.  Rok za oddajo ponudb je 4. 9. 2023 do 10. ure.

Naročnik je objavil javno naročilo Izvajanje meritev ozemljitvenih sistemov. Podrobnosti naročila si lahko ogledate na Portalu javnih naročil, kjer lahko dobite tudi vso dokumentacijo. Rok za oddajo ponudb je 28. 8. 2023 do 10. ure.

Nazaj na vsa naročila