06. 08. 2023

Stanje na omrežju Elektra Gorenjska I nedelja, 6. 8. 2023

Ob poročanem času je prekinjena oskrba z elektriko še 138 uporabnikom na 15 transformatorskih postajah (TP), in sicer: TPji proti Lubniku, TPji proti Sopotnici, TPji proti Bodovljeski Grapi in proti Hrastnici.

Stanje na omrežju Elektra Gorenjska  I nedelja, 6. 8. 2023

info [18:30]

Ekipe so se cel dan trudile in uspešno vzpostavile zasilno oskrbo z elektriko s pomočjo osmih večjih agregatov na prizadetih območjih. Zasilno oskrbo imajo tako vasi med Praprotnim in Lavtarskim vrhom, prav tako vasi: Log, Na Logu, Gabrška gora, Valterski in Kovski vrh, Brode, Gaberk, Šefert, transformatorske postaje Sv. Peter in Krmelj. Uporabnike, ki so priključeni na agregate vljudno prosimo, da naj uporabljajo elektriko za nujne potrebe.

Prav tako jim je uspelo položiti in priključiti nov, 700 metrov dolg 20 kilovoltni kablovod v Zmincu, s pomočjo katerega se bo lahko začela vzpostavljati energetska povezava za celotno Poljansko dolino.

V prihodnjih dneh se bo pristopilo h gradnji novih dveh 20 kilovoltnih kablovodov, s pomočjo katerih bomo prizadetim vasem lahko zagotovili oskrbo z električno energijo. Na tem mestu izrekamo veliko pohvalo in zahvalo vsem ekipam na terenu, prav tako podizvajalcem, ki se že vse dni trudijo na prizadetih lokacijah.

Še vedno velja opozorilo, naj se odjemalci izogibajo poškodovanim področjem. Prav tako naj se ne dotikajo delov električnih napeljav in naj z napravami ravnajo, kot da so pod napetostjo.

***

info [12:00]

Na omrežju Elektra Gorenjska je trenutno prekinjena oskrba 260 uporabnikom, na 18 transformatorskih postajah.

Ekipe so v soboto v večernih urah zagotovile zasilno oskrbo prizadetim uporabnikom s štirimi agregati. Z agregati so bile tako dodatno oskrbljene transformatorske postaje Brode, Gaberk, Šefart (proti Zmincu). Že dopoldan pa so bile z agregatom oskrbljene vasi: Na Logu, Log, Gabrska gora, Kovski in Valterski vrh.

Danes so v jutranjih urah zopet vse razpoložljive ekipe skupaj s podizvajalci na terenu in vzpostavljajo zasilno oskrbo z novimi štirimi agregati. Takoj, ko bo omogočen dostop do odrezanih lokacij, se bo vzpostavila zasilna oskrba naslednjih transformatorskih postaj v Poljanski dolini: Sv. Peter, Krmelj.

Vasem med Praprotnim in Lavtarskim vrhom bo prav tako danes omogočena zasilna oskrba s pomočjo agregata - na tem področju je bila prekinjena oskrba z elektriko zaradi dreves, ki so se podrla na srednjenapetostni daljnovod. 

Danes so v dopoldanskih urah tudi stekla prva gradbena dela za zgraditev novega 20 kilovoltnega kablovoda v Zmincu, ki je ključen za zagotovitev oskrbe Poljanske doline. Na tem mestu zahvala vsem požrtvovalnim ekipam na terenu, ki se trudijo in vlagajo vse napore, da bo življenje uporabnikov na prizadetih področij čim prej normalizirano.

 

Nazaj na vse novice