05. 08. 2023

Stanje na omrežju Elektra Gorenjska I sobota, 5. 8. 2023

Pregled stanja tekom dneva

Stanje na omrežju Elektra Gorenjska  I sobota, 5. 8. 2023

info [18:00]

Na distribucijskem omrežju Elektra Gorenjska je ob poročanem času prekinjena oskrba z električno energijo 430 uporabnikom, na 25 transformatorskih postajah.

Še vedno je prekinjena oskrba z elektriko v vaseh v Poljanski dolini med Zmincem in Gabrkom, prav tako je prekinjena oskrba z elektriko na Lubniku ter vasem med Praprotnim in Lavtarskim vrhom. Ekipe se bodo v prihodnjih dneh skušale prebiti do odrezanih področjih in skušale vzpostaviti zasilno oskrbo s pomočjo agregatov, kjer bo to mogoče. Vljudno prosimo, da se na teh področjih uporablja elektrika skrbno in le za nujne potrebe.

Tekom dneva so vzdrževalne ekipe skupaj s podizvajalci preverjali možnosti in skušali vzpostavljati zasilno oskrbo z agregati uporabnikom, kjer je bilo to mogoče. Na najbolj prizadetih področjih je voda odnesla vse električne povezave (daljnovode in kablovode), zato se bo pristopilo k izgradnji novih elektroenergetskih povezav takoj, ko se bodo razmere umirile in bodo omogočeni dostopi.

Škoda je ogromna, odprava posledic bo dolgotrajna in zelo zahtevna. Na tem mestu je ključnega pomena, da se lahko prizadetim območjem čim prej zagotovi zasilna oskrba z električno energijo.

Hvala za strpnost in razumevanje.

***

info [9:00]

Na distribucijskem omrežju Elektra Gorenjska je ob poročani uri motena oskrba z električno energijo na 34 transformatorskih postajah, približno 500 uporabnikom.

Oskrba z električno energijo je prekinjena vasem, ki ležijo na desnem bregu Sore, prav tako v vaseh med Praprotnim in Lavtarskim vrhom.V zgodnjih jutranjih urah je ekipam Elektro Gorenjska uspelo vzpostaviti zasilno oskrbo z električno energijo s pomočjo agregata uporabnikom v vaseh: Na Logu, Log, Gabrska gora, Valterski in Kovski vrh.

Prosimo, da uporabniki na teh področjih uporabljajo elektriko res za nujne stvari.

Za vasi od Zminca do Gabrka, ki ležijo desno od Sore, bo zasilna oskrba z elektriko vzpostavljena takrat, ko bo mogoče. Razmere so na tem področju izredno zahtevne, področje ni dostopno. Takoj, ko bodo omogočeni dostopi, bodo ekipe skušale vzpostaviti tudi zasilno oskrbo.

V prihodnjih dneh bo na vseh poškodovanih področjih prihajalo do kratkotrajnih prekinitev z oskrbo z električno energijo, saj bodo ekipe odpravljale okvare. Prosimo za razumevanje.

 

 

Nazaj na vse novice