14. 06. 2023

Slavnostni podpis sporazuma za začetek projekta GreenSwitch, katerega partner je tudi naše podjetje

København, 12. junij 2023 – Predstavniki konzorcija projekta GreenSwitch in Evropske izvajalske agencije za podnebje, infrastrukturo in okolje so v prisotnosti visokih predstavnikov Evropske komisije slavnostno obeležili podpis sporazuma o sofinanciranju projekta v okviru programa Instrument za povezovanje Evrope.

Slavnostni podpis sporazuma za začetek projekta GreenSwitch, katerega partner je tudi naše podjetje

Slovesnost je potekala v okviru dvodnevnega Foruma energetske infrastrukture 2023 v Københavnu, ki sta ga slavnostno odprla komisarka za energijo Kadri Simson in danski minister za podnebje, energijo in infrastrukturo Lars Aagaard. Govorca sta poudarila pomen čimprejšnje energetske preobrazbe, pri čemer je komisarka še posebej izpostavila nujnost podpore projektom, kot je GreenSwitch. To se je še dodatno potrdilo v razpravi o izvajanju načrta »REPowerEU«, kjer so predstavniki ključnih organizacij, ENTSO-E, ENTSO-G, ACER in drugi, zbranim predstavili izhodišča in ukrepe Evropske komisije za pospešitev zelenega prehoda.

Osrednji del uvodnega dela foruma je bil namenjen slovesnosti, s katero so navzoči obeležili podpis sporazuma o sofinanciranju projekta GreenSwitch v okviru Instrumenta za povezovanje Evrope. Direktor področja strateških inovacij družbe ELES, mag. Uroš Salobir, je v imenu konzorcija v nagovoru izrazil veliko zadovoljstvo, da je Evropska komisija v GreenSwitchu prepoznala projekt, ki bo pomembno prispeval k reševanju izzivov, povezanih z zelenim prehodom, in ga uvrstila na seznam projektov skupnega evropskega interesa. Ob tej priložnosti se je obenem zahvalil Evropski komisiji in predstavnikom agencije CINEA za pomoč in sodelovanje, pristojnim ministrstvom vseh treh držav, še posebej pa slovenskega ministrstva za okolje, podnebje in energijo, za podporo ter ne nazadnje tudi vsem partnerjem na projektu, ki so od vsega začetka verjeli v idejno zasnovo in številne dobrobiti, ki jih ta skupni projekt prinaša. 

Slovesnosti so se udeležili tudi predstavniki partnerjev projekta in ob tej priložnosti poudarili njegov pomen tako na ravni posameznih podjetij kot tudi regij in držav. 
"Sodelovanje v projektu GreenSwitch je za Elektro Gorenjska odlična priložnost za izboljšanje in posodobitev našega omrežja. Načrtovane aktivnosti so ključne za uresničevanje našega poslanstva zagotavljanja trajnostne energije in omogočanja zelenega prehoda. Še dodatno bodo prispevale k temu, da bo naše omrežje najbolj odporno in zanesljivo v Sloveniji ter da bomo vzpostavili sistem za večjo prožnost omrežja. Tako bomo zagotavljali odlično kakovost oskrbe z električno energijo ob vključevanju večjega števila obnovljivih virov. Pomemben del projekta je tudi izmenjava različnih izkušenj in sodelovanje med partnerji v prihodnje, saj smo vsi na koncu priključena na isto omrežje,« je izpostavil dr. Ivan Šmon, predsednik uprave Elektro Gorenjska.

Več
 

Nazaj na vse novice