06. 06. 2023

Zamenjava naprav za prenos kriterija distančne zaščite z novimi napravami v objektih RTP 110/20 kV in posodobitev obstoječih naprav

Naročnik je objavil javno naročilo Zamenjava naprav za prenos kriterija distančne zaščite z novimi napravami v objektih RTP 110/20 kV in posodobitev obstoječih naprav. Podrobnosti naročila si lahko ogledate na Portalu javnih naročil, kjer lahko dobite tudi vso dokumentacijo. Rok za oddajo ponudb je 23. 6. 2023 do 10. ure.

Nazaj na vsa naročila