12. 04. 2023

Izvajanje geodetskih storitev na območju Elektra Gorenjska, d.d.

Naročnik je objavil javno naročilo Izvajanje geodetskih storitev na območju Elektra Gorenjska, d.d.. Podrobnosti naročila si lahko ogledate na Portalu javnih naročil, kjer lahko dobite tudi vso dokumentacijo. Rok za oddajo ponudb je 26. 4. 2023 do 10. ure.

Nazaj na vsa naročila