20. 03. 2023

60 let razvoja, 60 let Skupine Elektro Gorenjska

60 let razvoja, 60 let Skupine Elektro Gorenjska

Skupina Elektro Gorenjska v letu 2023 praznuje 60. obletnico svojega delovanja.

1. avgusta 1963 je s spojitvijo tedanjih Elektra Kranj, Elektra Žirovnica in Elektrarne Sava Kranj nastalo enotno podjetje Elektro Kranj, ki se je leta 1979 preimenovalo v današnji Elektro Gorenjska.

Danes Skupina Elektro Gorenjska oskrbuje z električno energijo območje preko 1.980 km2. Upravlja 5.280 kilometrov distribucijskega omrežja. Z električno energijo oskrbuje preko 91.800 uporabnikov. Zaposluje več kot 300 sodelavk in sodelavcev. Letno proizvede več kot 56.517 MWh električne energije.

Predsednik uprave Elektro Gorenjska, dr. Ivan Šmon, v okviru jubilejnega leta izpostavlja: “V šestih desetletjih se je marsikaj spremenilo – tako v naravi, družbi, energetiki, na Gorenjskem kot tudi znotraj našega podjetja. A obstaja nevidna vez, ki se ne spreminja in povezuje vse generacije, ki so ustvarjale zgodbo Skupine Elektro Gorenjska. To je predanost napredku in skrbi, da Gorenjski zagotavljamo zanesljivo oskrbo z elektriko.”

Nazaj na vse novice