27. 02. 2023

Poseki dreves in podrastja pod elektroenergetskimi vodi in napravami

Naročnik je objavil javno naročilo Poseki dreves in podrastja pod elektroenergetskimi vodi in napravami. Podrobnosti naročila si lahko ogledate na Portalu javnih naročil, kjer lahko dobite tudi vso dokumentacijo. Rok za oddajo ponudb je 27. 3. 2023 do 10. ure.

Nazaj na vsa naročila