03. 02. 2023

Postavitev procesnega telekomunikacijskega omrežja

POPRAVEK 24. 2. 2023

Naročnik je v objavo na Portal javnih naročil poslal popravek ponudbenega predračuna, in sicer za Sistem OT SDN, na str. 22  (dodatne in spremenjene vrstice, označene z rumeno), ter osnutek pogodbe v členih 4, 14, 19, 20 in 21. Prav tako podaljšuje rok za oddajo ponudb, in sicer je nov rok za oddajo ponudb 6. 3. 2023. Ker bo popravek (objavlja se tudi na TED) objavljen šele v roku petih dni, naročnik potencialne ponudnike obvešča, da popravek objavlja tudi na svoji spletni strani.

Popravek ponudbenega predračuna in pogodbe

 

POPRAVEK 20. 2. 2023

Naročnik je v objavo na Portal javnih naročil poslal popravek ponudbenega predračuna, in sicer za Sistem OT WAN, na str. 22 (dodatna vrstica, označena z rumeno). Ker bo popravek (objavlja se tudi na TED) objavljen šele v roku petih dni, naročnik potencialne ponudnike obvešča, da popravek objavlja tudi na svoji spletni strani.

Popravek poonudbenega predračuna

 

Naročnik je objavil javno naročilo Postavitev procesnega telekomunikacijskega omrežja. Podrobnosti naročila si lahko ogledate na Portalu javnih naročil, kjer lahko dobite tudi vso dokumentacijo. Rok za oddajo ponudb je 2. 3. 2023 do 10. ure.

Nazaj na vsa naročila