30. 01. 2023

Skladno z načrti uspešno nadaljujemo s sanacijo poškodovane hidroelektrarne Sava

Skladno z načrti uspešno nadaljujemo s sanacijo poškodovane hidroelektrarne Sava

28. januarja 2023 smo skupaj z ribiško družino Tržič izpraznili dovodni kanal hidroelektrarne Sava, ribiška družina je ribe prestavila višje v strugo  reke Save.  Zaradi obsežnosti projekta sanacije obnova poteka v fazah in v sodelovanju z različnimi pristojnimi organi in strokovnjaki. V vseh fazah obnove bomo poskrbeli, da bo ta zgodovinski biser Kranja čim prej začel delovati. 

Dovodni kanal bo prazen za ves čas gradnje, najmanj leto in pol. Februarja bo, kljub zimskim razmeram, zgrajena tudi spodnja zaščita gradbene jame oz. protipoplavni nasip, ki bo omogočil varno obnovo poškodovane strojnice. 

Pri obnovi elektrarne bomo sledili vsem zakonodajnim predpisom, prav tako smernicam Zavoda za varstvo kulturne dediščine. Po sanaciji bo elektrarna sodobna in avtomatizirana, omogočeno bo bistveno varnejše obratovanje elektrarne, še posebej v času povišanega vodostaja reke Save. Cilj je, da objekt nagradimo tako, da ne bo samo energetski objekt, ampak povezovalni element ljudi, narave in okolja, v katerem živimo. 
Več o pomenu hidroelektrarne pa vam predstavljamo tudi v predstavitvenem videu.

Nazaj na vse novice