24. 11. 2022

Pristopili k sanaciji hidroelektrarne Sava

Pristopili k sanaciji hidroelektrarne Sava

Nočni požar, ki je 27. septembra 2022 zajel Majdičev mlin, je močno poškodoval tudi hidroelektrarno (HE) Sava, ki se nahaja neposredno ob pogoreli stavbi. Zaradi nastale škode ni več zmožna obratovanja, posledično je bila prekinjena tudi več kot stoletna tradicija proizvodnje v njej. Za ponovno obratovanje hidroelektarne sta potrebni celovita sanacija in manjša rekonstrukcija.

Gorenjske elektrarne, ki so upravljalec objekta, lastnik pa je Elektro Gorenjska,  k sanacijskim delom pristopajo  že v decembru 2022. Najprej se bo uredilo dostope in izdelalo gradbene jame, s pomočjo katerih bodo izvajalci lahko začeli sanacijo na objektu, v katerem je strojnica. Izpraznil se bo dovodni kanal, dolvodno z reko Savo se bo za čas gradnje uredil protipoplavni nasip. V naslednjih fazah se bo obnovilo strojnico, vtok v kanal in iztok iz kanala. Dela bodo dolgotrajna in bodo zaradi zahtevnosti potekala po fazah.

Preberite več o posledicah požara na objektu

Nazaj na vse novice