22. 11. 2022

Dobava in montaža 110 kV kabelskega sistema za RTP Primskovo, vključno z gradbenimi in elektro montažnimi deli

Obvestilo 30. 11. 2022 

Naročnik objavlja popravek v delu dokumentacije: III. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE - POSEBNI DEL. Popravki so označeni z rumeno barvo.

Naročnik je objavil javno naročilo Dobava in montaža 110 kV kabelskega sistema za RTP Primskovo, vključno z gradbenimi in elektro montažnimi deli. Podrobnosti naročila si lahko ogledate na Portalu javnih naročil, kjer lahko dobite tudi vso dokumentacijo. Rok za oddajo ponudb je 23. 12. 2022 do 10. ure.

Nazaj na vsa naročila