13. 05. 2019

Dobava in montaža sistema za popolnoma avtomatizirano računalniško vodeno kontrolo 20. števcev električne energije

Obvestilo 20. 5. 2019

Naročnik sporoča, da podaljšuje rok za oddajo ponudb, in sicer je nov rok za oddajo ponudb 7. 6. 2019 do 10. Odpiranje ponudb bo istega dne ob 10.01.

 

Podrobnosti naročila si lahko ogledate na Portalu javnih naročil.

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je na naslednji povezavi: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=9356

Rok za oddajo ponudb je 28. 5. 2019 do 10.00.

Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila

Ponudba

Tehnična specifikacija

Nazaj na vsa naročila