04. 10. 2018

Uporaba (zagotavljanje) licenc programske opreme Microsoft

POPRAVEK 2 - 23. 10. 2018

Naročnik podaljšuje rok za oddajo prijav do 9. 11. 2018 do 10.00.

POPRAVEK 1 - 23. 10. 2018

Naročnik objavlja popravljen obrazec ponudbenega predračuna. Popravki so označeni z rumeno barvo.

Ponudbeni predračun - popravljen

Podrobnosti naročila si lahko ogledate na Portalu javnih naročil.

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je na naslednji povezavi: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=4430

Rok za odddajo prijav je 5. 11. 2018 do 10.00.

Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila

Ponudba

Ponudbeni predračun

Nazaj na vsa naročila