09. 12. 2015

Zaključili z izgradnjo 110-kilovoltne distribucijske daljnovodne povezave med Železniki in Bohinjem

V decembru 2015, skladno s predvidenimi načrti in  znotraj finančnih okvirjev  smo zaključili z izgradnjo največje energetske investicije zadnjega desetletja,  tj. izgradnjo 110-kilovoltne distribucijske daljnovodne povezave med Železniki in Bohinjem. Nov daljnovod bo energetsko povezal Gorenjsko, predvsem pa omogočil nadaljnji gospodarski in turistični razvoj Selške in Bohinjske doline.

Nova daljnovodna povezava je od 10. decembra 2015 naprej pod napetostjo in v poskusnem obratovanju.

V Elektru Gorenjska se zavedamo, da le kakovostno in zanesljivo elektroenergetsko distribucijsko omrežje omogoča gospodarski razvoj regije in zadovoljstvo uporabnikov. Z zaključeno investicijo bomo v Elektru Gorenjska tako še dodatno poskrbeli, da bo Gorenjska regija ne glede na vremenske vplive zanesljivo in kakovostno oskrbovana z električno energijo.

Prav tako se z izgradnjo daljnovodne povezave med Železniki in Bohinjem pričakuje nadaljnji gospodarski in turistični razvoj Selške in Bohinjske doline. Odprle se bodo možnosti za izgradnjo novih gospodarskih subjektov, kot tudi bo občinama zagotovljena trajna in stabilna oskrba z električno energijo. To je še posebej pomembno za industrijo, saj je neprekinjena dobava električne energije ključna za nemoteno in brezhibno poslovanje gospodarskih družb. Izpad dobave je namreč z vidika ohranjanja konkurenčnosti težko nadomestiti, okvarijo se lahko tudi naprave.

Celotna investicija je znašala 13,5 mio EUR.

Potek gradnje in faze smo dokumentirali v video predstavitvi, ki je na voljo na naslednji povezavi.

Nazaj na vse novice