24. 09. 2014

Položitev temeljnega kamna za izgradnjo daljnovodne povezave med Železniki in Bohinjem

Na območju Bohinjske in Selške doline kmalu še bolj zanesljiva in kakovostna oskrba z električno energijo

Kranj, 24. september 2014 – Včeraj so na Soriški planini položili temeljni kamen za izgradnjo nove 110 in 20 kilovoltne distribucijske povezave med Selško in Bohinjsko dolino. S tem je investitor, Elektro Gorenjska, obeležil pričetek realizacije tehnično najzahtevnejšega dela, izgradnjo 19 kilometrov dolge 110 in 20 kV nadzemne daljnovodne povezave med RTP Železniki in RTP Bohinj, ki bo na območju obeh dolin prispevala k trajni, še bolj zanesljivi in kakovostni oskrbi z električno energijo. S projektom bo zaokrožena tudi t. i. gorenjska energetska zanka, s katero bo omogočen nadaljnji gospodarski in turistični razvoj obeh občin.

Položitev temeljnega kamna 110 kV distribucijske daljnovodne povezave med Železniki in Bohinjem predstavlja pomemben mejnik na področju distribucije električne energije na Gorenjskem. Projekt namreč zagotavlja enega ključnih korakov izboljšanja zanesljivosti in kakovosti oskrbe odjemalcev z električno energijo, saj bo nova distribucijska infrastruktura na tem močno razgibanem geografskem območju zagotovila dvostranski vir napajanja obeh dolih.

Tehnično najtežji del, izgradnja 19 km dolge nadzemne daljnovodne povezave, ki jo sestavlja 116 dvosistemskih jeklenih stebrov na izredno zahtevnem terenu, se izvaja v letošnjem in prihodnjem letu. Predviden zaključek 13,5 mio EUR vredne investicije je do konca leta 2015.

»V Elektru Gorenjska si stalno prizadevamo za nadgradnjo, predvsem pa ustrezno vzdrževanje distribucijskega omrežja, ki sledi razvojnim načrtom Gorenjske in distribucijskega omrežja Slovenije. Z novo daljnovodno povezavo še dodatno uresničujemo naše temeljno poslanstvo – zagotavljanje zanesljive in kakovostne energije, ki zvišuje bivalne pogoje za prebivalce teh območij, hkrati pa omogoča nadaljnji razvoj industrije in turistične dejavnosti. Ob podpori in partnerskem sodelovanju državnih institucij, tvornemu sodelovanju lokalnih skupnosti ter poslovnih partnerjev smo poskrbeli za začetek izgradnje težko pričakovanega 110 in 20 kV daljnovoda, ki bo obema dolinama omogočil nadaljnji razvoj,« je na dogodku povedal mag. Bojan Luskovec, predsednik uprave Elektra Gorenjska.

Slavnostnega dogodka se je udeležil tudi Danijel Levičar, generalni direktor Direktorata za energijo na Ministrstvu za infrastrukturo, župan občine Železniki mag. Anton Luznar in podžupan občine Bohinj Jože Sodja. Vsi so se strinjali, da je ta projekt zelo pomemben z vidika zagotavljanja zanesljive oskrbe in kakovostne napetosti distribucijskega omrežja, tako za Gorenjsko kot tudi za slovensko energetiko. Danijel Levičar je še posebej izpostavil, da brez podlage v elektrifikaciji posledično tudi v ostalih infrastrukturnih objektih razvoja ne more biti in dodal, da kljub sedanjim razmeram v gospodarstvu elektroenergetika zagotavlja zanesljivo in cenovno sprejemljivo dobavo električne energije vsem odjemalcem. Izpostavil je tudi, da Direktorat podpira uvajanje predvsem tistih obnovljivih virov energije, ki imajo pozitiven vpliv na slovensko gospodarstvo, to so hidroelektrarne in vetrne elektrarne.

Temelji projekta segajo v leto 2005
Umeščanje linijskih objektov v prostor, še posebej visokonapetostnih daljnovodov, je zaradi zapletene slovenske zakonodaje zelo zahtevno in dolgotrajno. Posebej težavno je iskanje soglasja s predstavniki lokalnih skupnosti, lastniki zemljišč in krajani. Aktivnosti za izgradnjo omenjene daljnovodne povezave so se začele že leta 2005. Junija 2009 je bil soglasno potrjen občinski prostorski načrt (OPPN), s katerim se je dokončno določil potek trase daljnovoda. Gradbeno dovoljenje za omenjen daljnovod je bilo pridobljeno avgusta 2013.

V teh letih smo v družbi Elektro Gorenjska poskrbeli za ustrezno nadgradnjo elektroenergetskih objektov in naprav v Železnikih in Bohinjski Bistrici, ki bodo omogočile vključitev daljnovodne povezave v 110 kilovoltno distribucijsko omrežje Elektra Gorenjska.

Nazaj na vse novice