04. 08. 2009

Obvestilo za lastnike zemljišč

podjetji PROLOCO JEZERSKO in GEOMAP bosta v mesecu avgustu in septembru 2009 na območju trase daljnovoda začeli izvajati zakoličenje za stebre in inženirsko-geološke raziskave na lokaciji stojnih mest stebrov.

Za dolgoročno zagotovitev zanesljive in kakovostne dobave električne energije  na področjih Selške in Bohinjske doline v prihodnosti je bil v mesecu juliju 2009 sprejet občinski podrobni prostorski načrt (objavljen v Uradnem listu št. 58, 27.07.2009) za  postavitev 110+20 kV daljnovoda med Železniki in Bohinjem.

Pred pričetkom gradnje bomo kot investitor z lastniki sklenili služnostne pogodbe. Pred tem pa je potrebno izvesti inženirsko geološke raziskave, ki morajo potrditi ustreznost predvidene lokacije DV stebrov.

Zato vas obveščamo, da bosta podjetji PROLOCO JEZERSKO in GEOMAP v mesecu avgustu in septembru 2009 na območju trase daljnovoda začeli izvajati zakoličenje za stebre in inženirsko-geološke raziskave na lokaciji stojnih mest stebrov.

Za vsa dodatna pojasnila vam je na voljo vodja projekta družbe Elektro Gorenjska,
g. Tomaž Sitar, in  sicer na telefonu: 04/2083 322 ali na elektronski pošti: tomaz.sitar@elektro-gorenjska.si.

Zahvaljujemo se vam za razumevanje in vas lepo pozdravljamo.

 

Izvršni direktor OE Distribucijsko omrežje

Edvard Košnjek, univ. dipl. inž. el.

Nazaj na vse novice