26. 11. 2007

Javna razgrnitev osnutka OPPN

Javna razgrnitev

Projekt izgradnje daljnovoda od Železnikov do Bohinja predstavlja pomemben razvojni korak za Bohinjsko in Selško dolino, saj zaključuje visokonapetostno elektroenergetsko zanko Gorenjske in s tem zagotavlja nemoteno napajanje obeh dolin z električno energijo.

Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za daljnovod 20 + 110 kV RTP Železniki - RTP Bohinj bo potekala v sejni sobi občine Bohinj od 30. novembra 2007 do 31. decembra 2007.

Nazaj na vse novice