Zakonodaja

Pomembnejše direktive EU na področju energetike

Zakoni in resolucije s področja energetike

Drugi zakoni

Podzakonski akti na področju električne energije

Regulirane dejavnosti

Prenosno omrežje

Distribucijsko omrežje

Tržne dejavnosti

Podpore, obnovljivi viri energije in soproizvodnja ter učinkovita raba energije

Za branje dokumentov potrebujete program Adobe Acrobat Reader, ki si ga lahko brezplačno naložite prek spleta.