Uprava in nadzorni svet

Uprava

dr. Ivan Šmon, MBA, predsednik uprave

Dr. Ivan Šmon, MBA je po izobrazbi doktor elektrotehniških znanosti in magister poslovnih ved, opravljen pa ima tudi mednarodni program MBA. Poslovno pot je začel leta 2001 v Elektru Gorenjska in jo nadaljeval na Univerzi v Ljubljani ter Ministrstvu za gospodarstvo. V letu 2010 se je zaposlil na distribucijskem operaterju SODO, nato pa se je leta 2013 ponovno vrnil na Elektro Gorenjska, kjer je najprej opravljal funkcijo pomočnika uprave, nato pa še funkcijo izvršnega direktorja Organizacijske enote storitve informatika. Nadzorni svet Elektra Gorenjska ga je junija 2018 imenoval na mesto predsednika uprave za štiriletno mandatno obdobje.

Dr. Ivan Šmon, MBA, je član upravnega odbora direktorjev Eurelectric, predstavnik Slovenije v študijskem komiteju CIGRE PARIZ C6 (Distribucijski sistemi in razpršena proizvodnja) in član upravnega odbora Energetske zbornice Slovenija.

Nadzorni svet

Predstavniki delničarjev

  • mag. Samo Logar (predsednik)
  • mag. Tedo Djekanović
  • Andrej Koprivec
  • Franjo Curanović

Štiriletno mandatno obdobje članom traja od 28. 8. 2017 do 27. 8. 2021.

Predstavnika zaposlenih

  • Borut Jereb
  • Iztok Štular

Štiriletno mandatno obdobje članoma traja od 8. 8. 2019 do 7. 8. 2023.

V sklopu nadzornega sveta delujeta dve komisiji. Člani komisij so bili imenovani na 1. redni seji nadzornega sveta, dne 14. 9. 2017.

Revizijska komisija nadzornega sveta

Člani: Franjo Curanović, dr. Simon Čadež in Andrej Koprivec (predsednik).

Komisija za imenovanja in kadrovske zadeve nadzornega sveta

Člani: mag. Tedo Djekanović, Milena Pervanje in mag. Samo Logar (predsednik).