Vizija, poslanstvo in vrednote podjetja

Vizija

Skupina Elektro Gorenjska je sodoben, inovativen in v javnosti pozitivno prepoznan osrednji akter razvoja trga storitev prožnosti. Vzporedno z naraščajočo dinamiko uvajanja in vgrajevanja novih tehnologij zagotavljamo 100-odstotno priključenost vseh uporabnikov omrežja. Poleg najkakovostnejše oskrbe z električno energijo v Republiki Sloveniji, svojim strankam zagotavljamo tudi sodobno in celovito uporabniško izkušnjo. Ustvarjamo čisto energijo za trajnostni razvoj. Vsem udeležencem v verigi vrednosti pomenimo kakovostnega, zaupanja vrednega in zaželenega poslovnega partnerja. Hitro in učinkovito smo se sposobni prilagajati vsem sodobnim izzivom, trendom in različnim zunanjim dejavnikom. Povečujemo svojo prisotnost v tržnem okolju, s čimer neprestano izboljšujemo svoje ekonomske kazalnike in zmanjšujemo poslovna, razvojna, varnostna, regulatorna in okoljska tveganja. 

Poslanstvo

Za vse enakopraven in zanesljiv dostop do električne energije z nadstandardno uporabniško izkušnjo.

Vrednote podjetja

ZNANJE IN SODELOVANJE (S sodelavci in partnerji delimo znanje, izkušnje ter pozitivno energijo)

ODLIČNOST IN STROKOVNOST (Smo ciljno usmerjeni)

PRIJAZNOST IN ODPRTOST (Vzdržujemo prijateljstvo in družabnost)

KAKOVOST IN ZAUPANJE (Strankam vzbujamo zaupanje)

ODGOVORNOST IN SKRBNOST (Prevzemamo odgovornost)

PODJETNIŠKA INOVATIVNOST (Izvajamo storitve in procese v skladu s tržnimi trendi)