Krajevno nadzorništvo Železniki

Otoki 2 | Železniki

Krajevno nadzorništvo Železniki (KN Železniki) na zahodu meji na KN Bohinj, na severu na KN Radovljica-Bled in na zahodu na KN Kranj ter KN Škofja Loka-Medvode. Na oskrbovalnem območju je nekaj močne industrije, obrtniške in podjetniške dejavnosti, preostali odjem je gospodinjskega značaja.

Krajevno nadzorništvo Železniki

 

Elektroenergetske naprave

Nadzemni 110 kV vodi: 22.619 m
Nadzemni 20 kV vodi: 67.967 m
Podzemni 110 kV vodi: 419 m
Podzemni 20 kV vodi: 94.874 m
Število transformatorskih postaj: 105