Krajevno nadzorništvo Jesenice - Kranjska Gora

Kurilniška 20 | Jesenice

Območje krajevnega nadzorništva Jesenice – Kranjska Gora (KN Jesenice – Kranjska Gora) je na severu in zahodu začrtano z državno mejo z Avstrijo in Italijo, na vzhodu in jugu pa meji na krajevno nadzorništvo Radovljica – Bled. Na območju nadzorništva se nahajajo tipični industrijski odjemalci (Jesenice in okolica) in turistični kompleksi (Kranjska Gora).

Krajevno nadzorništvo Jesenice, Kranjska Gora

Elektroenergetske naprave

Nadzemni 110 kV vodi: 16.922 m
Nadzemni 35 kV vodi: 20.356 m
Nadzemni 20 kV vodi: 58.239 m
Podzemni 35 kV vodi:     158 m   
Podzemni 20 kV vodi: 171.205 m
Podzemni 10 kV vodi: 3.059 m
Število transformatorskih postaj: 185