Objave po 2. odstavku 64. člena ZSDH-1

Revizijska poročila družbe

Revizijsko poročilo za leto 2019

Revizijsko poročilo je del Konsolidiranega letnega poročila skupine Elektro Gorenjska za leto 2019.

Seznam subjektov, za katere skladno z zakonodajo veljajo omejitve poslovanja s povezanimi osebami

Seznam subjektov, za katere veljajo omejitve poslovanja s povezavnimi osebami

Informacije o sestavi organov upravljanja in nadzor, kadrovske komisije, posvetovalnih organov SDH in pooblaščenca za skladnost poslovanja in integriteto

V skladu z drugim odstavkom 64. člena Zakona o Slovenskem državnem holdingu objavljamo informacije o sestavi organov upravljanja in nadzora, kadrovske komisije, posvetovalnih organov SDH in pooblaščenca za skladnost poslovanja in integriteto.

ORGANI UPRAVLJANJA

Ime in priimek

Funkcija

Življenjepis, izjava, prejemki,

Informacije glede načina kadrovanja

dr. Ivan Šmon, MBA

Predsednik uprave Elektro Gorenjska, d. d.

ŽIVLJENJEPIS

IZJAVA

Predsednika uprave imenuje nadzorni svet družbe na podlagi določil Statuta delniške družbe Elektro Gorenjska, d. d..

ORGANI UPRAVLJANJA

Zap. št.

Ime in priimek

Funkcija

Življenjepis, izjava, prejemki,

Informacije glede načina kadrovanja

1.

mag. Samo Logar

 predsednik

ŽIVLJENJEPIS

IZJAVA

2.

Andrej Koprivec

član

ŽIVLJENJEPIS

IZJAVA

3.

Franjo Curanović

član

ŽIVLJENJEPIS

IZJAVA

4.

mag. Tedo Djekanović

namestnik predsednika

ŽIVLJENJEPIS

IZJAVA

5.

Borut Jereb

član

ŽIVLJENJEPIS

IZJAVA

6.

Iztok Štular

član

ŽIVLJENJEPIS

IZJAVA

Prejemki članov nadzornega sveta so določeni s sklepom 16. redne skupščine delničarjev z dne 24. 8. 2011.

Na prvi seji nadzornega sveta, ki je potekala 14. 9. 2017, so člani nadzornega sveta imenovali člane obeh komisij nadzornega sveta.

REVIZIJSKA KOMISIJA

Člani revizijske komisije nadzornega sveta Elektro Gorenjska, d. d., za obdobje 2017 - 2021 so:

Zap. št.

Ime in priimek

Funkcija

Življenjepis, izjava, prejemki,

Informacije glede načina kadrovanja

1.

Andrej Koprivec

Predsednik

ŽIVLJENJEPIS

IZJAVA

2.

Franjo Curanović

član

 

ŽIVLJENJEPIS

IZJAVA

3.

dr. Simon Čadež

član

ŽIVLJENJEPIS

IZJAVA

 

KOMISIJA ZA IMENOVANJA IN KADROVSKE ZADEVE NADZORNEGA SVETA

Člani komisije za imenovanja in kadrovske zadeve  nadzornega sveta Elektro Gorenjska, d. d., za obdobje 2017 - 2021 so:

Zap. št.

Ime in priimek

Funkcija

Življenjepis, izjava, prejemki,

Informacije glede načina kadrovanja

1.

mag. Samo Logar

Predsednik

ŽIVLJENJEPIS

IZJAVA

2.

mag. Tedo Djekanović

član

ŽIVLJENJEPIS

IZJAVA

3.

Milena Pervanje

članica

ŽIVLJENJEPIS

IZJAVA

Vsi prejemki organov upravljanja so objavljeni skladno z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja na spletni strani Elektra Gorenjska, d. d. na naslednji povezavi.