Objave po 2. odstavku 64. člena ZSDH-1

Revizijska poročila družbe

Revizijsko poročilo družbe Elektro Gorenjska za leto 2020

Revizijsko poročilo Skupine Elektro Gorenjska za leto 2020

Revizijski poročili sta del Letnega poročila družbe in Skupine Elektro Gorenjska za leto 2020.

Seznam subjektov, za katere skladno z zakonodajo veljajo omejitve poslovanja s povezanimi osebami

Seznam subjektov, za katere veljajo omejitve poslovanja s povezavnimi osebami

Informacije o sestavi organov upravljanja in nadzor, kadrovske komisije, posvetovalnih organov SDH in pooblaščenca za skladnost poslovanja in integriteto

V skladu z drugim odstavkom 64. člena Zakona o Slovenskem državnem holdingu objavljamo informacije o sestavi organov upravljanja in nadzora, kadrovske komisije, posvetovalnih organov SDH in pooblaščenca za skladnost poslovanja in integriteto.

ORGANI UPRAVLJANJA

Ime in priimek

Funkcija

Življenjepis, izjava, prejemki,

Informacije glede načina kadrovanja

dr. Ivan Šmon, MBA

Predsednik uprave Elektro Gorenjska, d. d.

ŽIVLJENJEPIS

IZJAVA

Predsednika uprave imenuje nadzorni svet družbe na podlagi določil Statuta delniške družbe Elektro Gorenjska, d. d..

ORGANI UPRAVLJANJA

Zap. št.

Ime in priimek

Funkcija

Življenjepis, izjava, prejemki,

Informacije glede načina kadrovanja

1.

Rudolf Ogrinc

 predsednik

ŽIVLJENJEPIS

IZJAVA

2.

Gabrijel Škof

namestnik

ŽIVLJENJEPIS

IZJAVA

3.

Gregor Tomše

član

ŽIVLJENJEPIS

IZJAVA

4.

Vid Meglič

član

ŽIVLJENJEPIS

IZJAVA

5.

Borut Jereb

član

ŽIVLJENJEPIS

IZJAVA

6.

Iztok Štular

član

ŽIVLJENJEPIS

IZJAVA

Prejemki članov nadzornega sveta so določeni s sklepom 16. redne skupščine delničarjev z dne 24. 8. 2011.

Na prvi seji nadzornega sveta, ki je potekala 2. 9. 2021, so člani nadzornega sveta imenovali člane revizijske komisije.

REVIZIJSKA KOMISIJA

Člani revizijske komisije nadzornega sveta Elektro Gorenjska, d. d., za obdobje 2021 - 2025 so:

Zap. št.

Ime in priimek

Funkcija

Življenjepis, izjava, prejemki,

Informacije glede načina kadrovanja

1.

Gregor Tomše

predsednik

ŽIVLJENJEPIS

IZJAVA

2.

Gabrijel Škof

član

 

ŽIVLJENJEPIS

IZJAVA

3.

dr. Simon Čadež

član

ŽIVLJENJEPIS

IZJAVA

Vsi prejemki organov upravljanja so objavljeni skladno z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja na spletni strani Elektra Gorenjska, d. d., na naslednji povezavi.