Uprava in nadzorni svet

Uprava

dr. Ivan Šmon, MBA, predsednik uprave

Dr. Ivan Šmon, MBA je po izobrazbi doktor elektrotehniških znanosti in magister poslovnih ved, opravljen pa ima tudi mednarodni program MBA. Poslovno pot je začel leta 2001 v Elektru Gorenjska in jo nadaljeval na Univerzi v Ljubljani ter Ministrstvu za gospodarstvo. V letu 2010 se je zaposlil na distribucijskem operaterju SODO, nato pa se je leta 2013 ponovno vrnil na Elektro Gorenjska, kjer je najprej opravljal funkcijo pomočnika uprave, nato pa še funkcijo izvršnega direktorja Organizacijske enote storitve informatika. Nadzorni svet Elektra Gorenjska ga je junija 2018 imenoval na mesto predsednika uprave za štiriletno mandatno obdobje.

Dr. Ivan Šmon, MBA, je član upravnega odbora direktorjev Eurelectric, predstavnik Slovenije v študijskem komiteju CIGRE PARIZ C6 (Distribucijski sistemi in razpršena proizvodnja) in član upravnega odbora Energetske zbornice Slovenija.

Nadzorni svet

Predstavniki delničarjev

  • Rudolf Ogrinc (predsednik)
  • Gabrijel Škof
  • Gregor Tomše
  • Vid Meglič

Štiriletno mandatno obdobje članom traja od 29. 8. 2021 do 28. 8. 2025.

Predstavnika zaposlenih

  • Borut Jereb
  • Iztok Štular

Štiriletno mandatno obdobje članoma traja od 8. 8. 2019 do 7. 8. 2023.

Revizijska komisija nadzornega sveta

Člani: Gabrijel Škof, Simon Čadež in Gregor Tomše (predsednik).