Krajevno nadzorništvo Železniki

Otoki 2 | Železniki

Krajevno nadzorništvo Železniki (KN Železniki) na zahodu meji na KN Bohinj, na severu na KN Radovljica-Bled in na zahodu na KN Kranj ter KN Škofja Loka-Medvode. Na oskrbovalnem območju je nekaj močne industrije, obrtniške in podjetniške dejavnosti, preostali odjem je gospodinjskega značaja.

Krajevno nadzorništvo Železniki

 

Elektroenergetske naprave

Nadzemni 110 kV vodi: 23.646 m
Nadzemni 20 kV vodi: 67.878 m
Podzemni 110 kV vodi: 419 m
Podzemni 20 kV vodi: 97.015 m
Število transformatorskih postaj: 110