Krajevno nadzorništvo Škofja Loka - Medvode

Frankovo naselje 1 | Škofja Loka

Krajevno nadzorništvo Škofja Loka - Medvode (KN Škofja Loka - Medvode) na severu meji na KN Kranj, na zahodu na KN Železniki ter vzhodu in jugozahodu na Elektro Ljubljana. Teritorialno obsega krajevno nadzorništvo dobršen del škofjeloškega hribovja in del polhograjskih dolomitov, na ravnini pa je na oskrbovalnem območju veliko močne industrije, pa tudi obrtniške in podjetniško-poslovne dejavnosti.

Krajevno nadzorništvo Škofja Loka - Medvode

Elektroenergetske naprave

Nadzemni 110 kV vodi: 7.840 m
Nadzemni 20 kV vodi: 38.618 m
Podzemni 20 kV vodi: 219.863 m
Število transformatorskih postaj: 217