Krajevno nadzorništvo Radovljica - Bled

Ljubljanska cesta 42 | Radovljica

Krajevno nadzorništvo Radovljica – Bled (KN Radovljica - Bled) se na severu vzpne na Karavanke, na zahodu ga omejujejo Julijske Alpe, na vzhodu meji s krajevnim nadzorništvom Tržič, na jugu pa z nadzorništvom Bohinj. Na območju nadzorništva se nahajajo tipični industrijski odjemalci kot tudi turistični kompleksi. 

Krajevno nadzorništvo Radovljica - Bled

Elektroenergetske naprave

Nadzemni 110 kV vodi: 17.345 m
Nadzemni 20 kV vodi: 98.774 m
Podzemni 110 kV vodi: 110 m
Podzemni 20 kV vodi: 133.484 m
Podzemni 10 kV vodi: 3.357 m
Število transformatorskih postaj: 231