Krajevno nadzorništvo Kranj

Ulica Mirka Vadnova 3a | Kranj

Krajevno nadzorništvo Kranj (KN Kranj) je objeto z vsemi nadzorništvi spodnje Gorenjske: na zahodu s KN Tržič, na severu s KN Cerklje-Visoko, na vzhodu in jugu pa s KN Škofja Loka-Medvode in s KN Železniki. Za KN Kranj je značilna velika koncentracija uporabnikov in elektroenergetskih naprav.

Krajevno nadzorništvo Kranj

Elektroenergetske naprave

Nadzemni 110 kV vodi: 12.821 m
Nadzemni 20 kV vodi: 52.971 m
Podzemni 110 kV vodi: 1.022 m
Podzemni 20 kV vodi: 164.561 m
Število transformatorskih postaj: 212