Krajevno nadzorništvo Cerklje - Visoko

Cesta v Polico 15 | Cerklje

Krajevno nadzorništvo Cerklje - Visoko (KN Cerklje - Visoko) se na severu vzpne na Krvavec, na Jezerskem se spogleda z Avstrijo, na vzhodu meji z Elektrom Ljubljano, na jugu in zahodu pa z nadzorništvoma Kranj in Tržič. Kljub veliki površini na oskrbovalnem območju ni zaslediti večje ali koncentrirane industrije. Mnogo je obrtniške in podjetniško-poslovne dejavnosti, na območju KN Cerklje - Visoko se nahaja glavno slovensko letališče in smučarski center Krvavec.

Krajevno nadzorništvo Cerklje

Elektroenergetske naprave

Nadzemni 20 kV vodi: 61.049 m
Podzemni 20 kV vodi: 177.597 m
Število transformatorskih postaj: 179