10. 07. 2024

10. JULIJ – SVETOVNI DAN ELEKTROMONTERJEV

Na današnji dan po vsem svetu obeležujemo svetovni dan elektromonterjev.

10. JULIJ – SVETOVNI DAN ELEKTROMONTERJEV

Slovenski elektromonterji in elektromonterke, ki delujejo v okviru petih slovenskih elektrodistribucijskih podjetij, Elektro Celje, Elektro Gorenjska, Elektro Ljubljana, Elektro Primorska in Elektro Maribor, skrbijo za vzdrževanje in razvoj 64.000 kilometrov elektroenergetskega omrežja ter skoraj 960.000 merilnih mest, ki se razprostirajo po celotnem območju Slovenije.

Delo elektromonterjev na terenu, v različnih vremenskih pogojih, je zahtevno. V ekipah skrbijo za nemoteno delovanje elektroenergetskega sistema, kar zahteva veliko mero pripadnosti in predanosti poklicu. Delujejo v pogojih, kjer je treba hitro in učinkovito reševati težave, hkrati pa zagotavljati varnost in zanesljivost omrežja. Električna energija je danes vsepovsod okoli nas in jo večinoma jemljemo kot samoumevno. Vendar pa je prav zanesljiva, kakovostna in varna oskrba, ki jo zagotavljamo, bistvenega pomena za prebivalstvo, družbene sisteme ter gospodarstvo.

Delo elektromonterjev vključuje vzdrževanje obstoječega omrežja, posodabljanje in prilagajanje infrastrukture potrebam modernega časa. Pomembno vlogo imajo tudi pri prehodu na obnovljive vire energije in uvajanju naprednih tehnologij, ki omogočajo boljše upravljanje z energijo, kot so pametna omrežja in sistemi za shranjevanje energije. Te inovacije so bistvene za ustvarjanje bolj trajnostnega in odpornega elektroenergetskega sistema, ki lahko izpolnjuje današnje in prihodnje potrebe družbe.

V  elektrodistribucijskih podjetjih smo ponosni na vsakega izmed vas, elektromonterjev. Cenimo vašo neomajno zavzetost in vaš doprinos k zagotavljanju zanesljive preskrbe z električno energijo.  

V Elektru Gorenjska dajemo velik poudarek tudi izobraževanju elektromonterjev. Seznanjajo se z novitetami pri proizvajalcih, prav tako vsako leto širimo ekipo zaposlenih, ki so usposobljeni za izvajanje del pod napetostjo na srednji in nizki napetosti. V letošnjem letu je tako cilj, da bosta na vsakem krajevnem nadzorništvu  na Gorenjskem po dva zaposlena, ki bosta usposobljena za delo pod napetostjo.

Čeprav je delo zelo nevarno, ker se izvaja pod napetostjo, je za zaposlene, ki ga opravljajo, varno, saj so natančno določena pravila, ki jim sledijo, prav tako niso pod časovnim pritiskom.

Kaj je delo pod napetostjo?

Delo pod napetostjo prinaša podjetju in zaposlenim številne koristi. Poleg zadovoljstva uporabnikov, ki so ves čas pod napetostjo, se z njegovo pomočjo vpliva na boljšo vrednost kazalnikov neprekinjenosti (SAIDI, SAIFI), prav tako se dela opravljajo bolj premišljeno. Najpogosteje se ta način dela v Skupini Elektro Gorenjska uporablja pri čiščenju transformatorskih postaj, vse večkrat pa se ga uporablja tudi na nizki napetosti. Glede na dolgoletne izkušnje tako ni zanemarljiv podatek, da je v Elektru Gorenjska vsako leto več projektov, ki jih izvedemo s tovrstno metodo dela. Vsako leto širimo ekipe, ki so usposobljene za delo pod napetostjo.

Nazaj na vse novice

Več novic