09. 11. 2023

Gospodinjstva, ki so bila prizadeta v poplavah in še niso prijavila škode, lahko to storijo v občini bivanja do 14. novembra 2023

Gospodinjstva,  ki so bila prizadeta v poplavah in še niso prijavila škode, lahko to storijo v občini bivanja do 14. novembra 2023

Vlada RS je 27. oktobra 2023 sprejela sklep, da lahko občine posredujejo dodatne sezname oškodovancev, ki so bili prizadeti v poplavah in še niso prijavili škode ali pa je pri njih pri prejšnjem vpisu prišlo do morebitnih napak. Občine morajo sezname posredovati do vključno 14. novembra 2023. Dodaten seznam bo Uprava RS za zaščito in reševanje nato vnesla v aplikacijo AJDA. Vnos v aplikacijo bo podlaga za dobavitelje električne energije, da gospodinjstvom, prizadetim v poplavah, obračunajo znižano ceno električne energije. 

Na osnovi posredovanih podatkov s strani občin bo ELES, skupaj z elektrodistribucijskimi podjetji, v najkrajšem možnem času prejete sezname oškodovancev povezal s številkami merilnih mest gospodinjstev, ki so bila prizadeta v poplavah. Podatki o teh gospodinjstvih in njihovih merilnih mestih bodo nato posredovani dobaviteljem električne energije za obračun električne energije po znižani ceni. 

V zadnjem mesecu se je na nas obrnilo večje število posameznikov, ki niso prejeli znižanega računa električne energije. V nekaterih primerih je šlo za gospodinjstva, ki škode še niso prijavila, večji del primerov pa se je nanašal na to, da so bili njihovi podatki napačno vneseni oziroma sploh niso bili vneseni in zato niso prejeli obračuna električne energije po znižani ceni. Zato vsem tistim, ki škode še niso prijavili, a želijo biti upravičeni do obračuna električne energije po znižani ceni, svetujemo, naj škodo čim prej prijavijo v občini svojega bivanja, in sicer najkasneje do 14. novembra letos. Vsi tisti, ki so škodo že prijavili, a obračuna električne energije po znižani ceni kljub temu še niso prejeli, naj na občini bivanja preverijo, ali so njihovi podatki v aplikaciji AJDA pravilno in v celoti vneseni. Tudi to naj storijo čim prej, najkasneje do 14. novembra 2023.

Nazaj na vse novice

Več novic