08. 08. 2023

Stanje na omrežju I torek, 8.8. 2023 ob 19.30 uri

Ob poročanem času so vsi uporabniki na Gorenjskem oskrbljeni z električno energijo, velika pohvala in zahvala vsem ekipam!

Stanje na omrežju I torek, 8.8. 2023 ob 19.30 uri

Na Gorenjskem so se vremenske razmere umirile, posledično so se ekipe na terenu danes prebile tudi do odrezanih področij.

Tekom današnjega dne so se tako vse razpoložljive ekipe skupaj s podizvajalci in s pomočjo monterjev iz Elektra Primorska prebijali do poškodovanih področij in vzpostavljali povezave. Tako so skupaj uspešno sanirali daljnovodno povezavo do Lavtarskega vrha, kjer ni več zasilne oskrbe z agregatom, prav tako daljnovodno povezavo Luše. Uspelo se jim je prebiti tudi do odrezane Bodoveljske grape, kjer so uporabnikom prav tako zagotovili oskrbo z elektriko.  Na tem mestu izrekamo res veliko zahvalo kolegom iz Elektra Primorska za izkazano pomoč in vso mehanizacijo, s pomočjo katere smo hitro in učinkovito odpravljali okvare.

S tremi agregati oskrbujemo še 57 uporabnikov, in sicer na dveh lokacijah v Poljanski dolini (del Zminca in Osolnik) ter v Podljubelju (Reber), kjer je plaz delno odnesel daljnovod.

Kot smo že poročali, se bo v prihodnjih tednih in mesecih odpravljalo posledice in poškodbe na prizadetih področjih, zato bo prihajalo do motenj in kratkotrajnih prekinitev pri oskrbi z električno energijo. Po prvih ocenah je škoda na omrežju ogromna, poleg daljnovodov je močno poškodovana tudi kabelska kanalizacija in kablovodi.

Vsem, ki se trudijo v teh težkih razmerah, izrekamo še enkrat veliko zahvalo za opravljeno delo in vso pomoč!

Še vedno velja opozorilo, naj se uporabniki in mimoidoči izogibajo poškodovanim področjem. Prav tako naj se ne dotikajo delov električnih napeljav in naj z napravami ravnajo, kot da so pod napetostjo.

Nazaj na vse novice

Več novic