31. 07. 2023

Dopolnitev dnevnega reda za 30. redno sejo skupščine delničarjev

Dopolnitev dnevnega reda za 30. redno sejo skupščine delničarjev

Uprava družbe Elektro Gorenjska, d. d., je dne 28. 7. 2023 s strani delničarja Republika Slovenija (v njenem imenu jo je podal
Slovenski državni holding, d. d., v nadaljevanju SDH) prejela zahtevo po dopolnitvi dnevnega reda.

SDH predlaga, da se za sedanjo 6. točko dnevnega reda doda nova, 7. točka dnevnega reda: Odpoklic in imenovanje članov nadzornega sveta.


Gradivo za 7. točko dnevnega reda je v priponki.

Nazaj na vse novice

Več novic