19. 06. 2023

Vrata je odprla poletna šola TRANSFORMATOR 2023

Vrata je odprla poletna šola TRANSFORMATOR 2023
  • Namen Poletne šole Transformator je omogočiti sodelovanje med talentiranimi študenti in strokovnjaki Skupine Elektro Gorenjska na področju inoviranja in iskanja rešitev za izziv razogljičenja energetike v Sloveniji. 
  • Gre za prvo tovrstno poletno šolo, ki je bila kadarkoli organizirana s strani elektrodistribucijskega podjetja v Sloveniji na temo razogljičenja in digitalizacije slovenske energetike. 
  • Skupina Elektro Gorenjska želi z organizacijo Poletne šolo Transformator aktivno prispevati k uvajanju inovativnih rešitev v slovensko energetiko ter mladim talentom omogočiti pridobivanje izkušenj in novih znanj. 

V Poletno šolo Transformator 2023 so vključeni izbrani talentirani študentje tehničnih, naravoslovnih in družboslovnih smeri. Program, ki se je z uradnim dogodkom pričel danes, bo potekal do konca meseca septembra. Vključeval bo praktično delo, mentorstvo, kroženje po oddelkih Skupine Elektro Gorenjska, študijske ekskurzije, terensko delo, timsko sodelovanje, strokovna predavanja ter individualno in skupinsko projektno delo. 

V okviru individualnih projektnih nalog bodo sodelujoči študentje v sodelovanju s strokovnjaki Skupine Elektro Gorenjska inovirali in oblikovali rešitve na področjih umetne inteligence, strojnega učenja in napredne podatkovne analitike znotraj elektroenergetske panoge.

Poletna šola Transformator je inovativen primer spodbujanja multidisciplinarnega pristopa, medsebojnega povezovanja in sodelovanja sodelavcev Skupine Elektro Gorenjska in mladih talentov. Je edinstven primer iskanja novih zelenih trajnostnih rešitev slovenske energetike. 

Dr. Ivan Šmon, predsednik uprave Skupine Elektro Gorenjska je ob začetku Poletne šole Transformator 2023 poudaril:  “Vizija Skupine Elektro Gorenjska je biti nosilec uvajanj inovativnih rešitev v slovensko energetiko. Verjamemo, da inovativnost slovenske energetike temelji na sodelovanju in povezovanju raznolikih znanj, idej, izkušenj in talentov. Zato v Skupini Elektro Gorenjska dajemo priložnost mladim talentom in vrhunskim kadrom, da skupaj z našimi strokovnjaki ustvarjajo inovativne rešitve za zeleno prihodnost slovenske energetike."

Poletna šola Transformator 2023 poteka v jubilejnem letu. Skupina Elektro Gorenjska že 60 let z zanesljivo oskrbo z elektriko, proizvodnjo elektrike iz obnovljivih virov energije, razvojnimi in tehnološkimi inovacijami ter družbeno-odgovornimi aktivnostmi podpira razvoj Gorenjske. 
 

Nazaj na vse novice

Več novic