01. 12. 2022

Prihodnost je električna

V zanimivem pogovoru za Gorenjski glas predstavljamo razmere na energetskih trgih, poslovanje Skupine Elektro Gorenjska in izzive v prihodnje.

Prihodnost je električna

Poslovanje družbe Elektro Gorenjska v 2022 lahko ocenimo kot pričakovano, ne pa v skladu z načrti. Zaradi Zakona o nujnih ukrepih za omilitev posledic zaradi vpliva visokih cen energentov so se prihodki družbe znižali za cca. 9,7 mio evrov, kar pomeni približno četrtino izpada vseh prihodkov v letu 2022. To je tudi razlog za finančne in naložbene izzive, ter izzive priključevanja sončnih elektrarn, ki jih imamo v letu 2022.

Elektro Gorenjska je v zadnjih treh letih v omrežje investiral v povprečju 15 mio evrov na leto. Glede na strateške dokumente, kot npr. Nacionalni energetski podnebni načrt in glede na dejanske potrebe uporabnikov, bo treba v prihodnjih petih letih investicije v omrežje najmanj potrojiti, ocenjujemo, da bomo morali v letu 2027 v omrežje vložiti že kar 55 mio evrov, če želimo omogočiti in spodbuditi trajnostni prehod. Kako zagotoviti takšen obseg sredstev bo v prihodnjih letih ne samo izziv Elektra Gorenjska, ampak izziv vseh deležnikov, od države, kot zakonodajalca in lastnika, pa do regulatorja, ki regulira našo dejavnost. Nenazadnje bo trajnostni prehod izziv tudi nas, samih uporabnikov, ki bomo morali našo brezogljično življenje tudi plačati. Seveda bomo distributerji naredili vse, da bomo pridobili čim več EU nepovratnih sredstev in da bomo uvedli sodobne tehnologije, shranjevanje in digitalizacijo, ki bodo predstavljali alternativo zmanjšanju potreb po vlaganjih v ojačitev omrežja, ampak na koncu je neizbežno, da bo zelena elektrika bistveno dražja kot je danes.

Več si lahko preberete v intervjuju na naslednji povezavi.

Nazaj na vse novice

Več novic