19. 10. 2022

V Škofji Loki predali svojemu namenu nov energetski objekt

Investicija, v vrednosti 7,5 milijona evrov, je bila izvedena že v dobrem letu in pol. S projektom investitor Elektro Gorenjska pomembno prispeva k izboljšanju kakovosti zanesljive oskrbe z električno energijo na omenjenem območju, z njo bo omogočen nadaljnji razvoj občine Škofja Loka z okolico na poti v brezogljično družbo.

V Škofji Loki predali svojemu namenu nov energetski objekt

Prenovljen energetski objekt, 110 kilovoltna razdelilna transformatorska postaja v Škofji Loki z novim 110 kilovoltnim GIS stikališčem oskrbuje več kot 9.400 uporabnikov, torej več kot 40 % prebivalcev občine Škofja Loka. Je pomembna vozliščna točka in ključni napajalni vir srednjenapetostnega omrežja za celotno območje od Škofje Loke do Železnikov. 

Z zavedanjem, da se bo zaradi elektrifikacije, dekarbonizacije in decentralizacije poraba električne energije v prihodnje močno povečevala, v Elektru Gorenjska nadgrajujejo in gradijo robustno distribucijsko omrežje, ki bo omogočalo prehod v brezogljično družbo. Zelo pomemben segment pri tem je tudi ustrezna pokabljenost omrežja. Na območju Gorenjske je trenutno več kot 68 % srednjenapetostnega omrežja pod zemljo, delež nizkonapetostnega omrežja pa znaša več kot 87 %. Skupaj ima družba Elektro Gorenjska z 79 % največji delež omrežja v podzemeljski kabelski obliki v Sloveniji. 

»Za naše podjetje so uspešno zaključeni investicijski projekti potrditev vztrajnega, transparentnega in dobrega sodelovanja z vsemi deležniki, saj energetsko infrastrukturo gradimo za končne uporabnike. Prepričan sem, da bo tudi v prihodnosti pravo razumevanje novih potreb in priložnosti, ki jih prinašajo sodobne tehnologije, pripomoglo k ustrezni energetski oskrbi Gorenjske, « je ob uradni predaji objekta svojemu namenu povedal dr. Ivan Šmon, predsednik uprave Elektra Gorenjska in ob tem izpostavil pomen, predvsem pa izzive distribucijskih podjetij za prehod v nizkoogljično družbo.
Slavnostni govornik na dogodku je bil mag. Bojan Kumer, minister za infrastrukturo, ki je v luči  energetske draginje izpostavil »Vedno smo veseli, ko se investicije, in z njimi povezani projekti zaključijo. Velik del distribucijskega omrežja je star, zato je redno obnavljanje prva prioriteta. A zgolj obnavljanje ne zadošča. Od distribucijskih družb zahtevamo veliko ambicioznost. Investicije bi morali več kot potrojiti, da bi zadostili zahtevam energetskega prehoda. Slej ko prej bo zaradi tega potrebna dokapitalizacija, a pred tem želimo, da se faktor zadolženosti poveča do vzdržne meje. Elektro Gorenjska je ta cilj že dosegla."

Župan občine Škofja Loka Tine Radinja, ki je pozdravil zbrane goste na dogodku je ob tem dodal: »Škofja Loka je pisano mesto s propulzivnim gospodarstvom, tako da sem res vesel nadgradnje električne infrastrukture, ki se odvija z novim zagonom in hitrim tempom. Elektro Gorenjska je naš dolgoletni partner, ki s to res veliko investicijo v postajo tlakuje pot v prihodnost, ki bo zagotovo elektrificirana. Le s skupnim partnerskim delom vseh bomo zmogli slediti svetovnim trendom.«

Več informacij o novi pridobitvi vam je na voljo na tej povezavi. 

Nazaj na vse novice

Več novic