04. 10. 2022

Aplikacija SODOKart omogoča prikaz možnih točk za priključevanje večjih proizvodnih naprav

Aplikacija SODOKart omogoča prikaz možnih točk za priključevanje večjih proizvodnih naprav

Predstavljamo novo spletno aplikacijo SODOKart, ki jo je družba SODO d. o. o. pripravila ob sodelovanju vseh petih elektrodistribucijskih podjetij.

Omogoča geografski prikaz možnih točk priključitve z vidika potenciala obstoječega omrežja za priključevanje večjih proizvodnih naprav (nad 50 kW) neposredno na obstoječe elektrodistribucijsko omrežje.To ne vključuje priključevanja proizvodnih naprav za individualno samooskrbo, ki se priključujejo na notranje omrežje uporabnikov sistema.

Ključni namen spletne aplikacije je usmerjanje investitorjev v priključitev večjih proizvodnih naprav na lokacije, kjer lahko že z obstoječim omrežjem takoj povečajo delež električne energije iz obnovljivih virov in tako skupaj zagotovimo energetsko neodvisnost širšemu krogu uporabnikov sistema.

Prikazani so potenciali streh stavb in lokacije degradiranih območij, kjer pa je presoja primernosti lokacije v pristojnosti investitorja. Kategorizacija potenciala streh stavb za postavitev sončne elektrarne je izdelana ob predpostavkah, da je za 1 kW moči sončne elektrarne potrebnih 7 m2 površine strehe in da je za postavitev elektrarne uporabne 40 % tlorisne površine strehe.

Podrobnosti: https://sodo.si/sl/o-omrezju/sodokart

Nazaj na vse novice

Več novic