01. 04. 2021

Obvestilo uporabnikom sistema in dobaviteljem elektrike glede izvajanja nalog gospodarske javne službe distribucijskega operaterja od 1. 4. 2021 naprej

Vse uporabnike sistema in dobavitelje elektrike obveščamo, da se v času izvajanja ukrepov za zajezitev širjenja okužbe s COVID-19, ki jih je sprejela Vlada RS in veljajo od 1. aprila 2021, naloge gospodarske javne službe distribucijskega operaterja izvajajo kot sledi:

1. Proces obračuna omrežnine in prispevkov, merjenja in posredovanja podatkov se izvaja nemoteno.

Za merilna mesta, ki imajo letni obračun v mescu aprilu, se uporabi odbirek (stanje števca}, ki ga pridobi distribucijski operater in pri tem ni potreben vstop v prostore uporabnika. Stanje števca lahko sporoči uporabnik sam distribucijskemu operaterju, Elektru Gorenjska ali izbranemu dobavitelju elektrike.

2. Menjava dobavitelja se izvaja nemoteno na merilnih mestih, kjer stanje števca pridobi distribucijski operater in ni potreben vstop v prostore uporabnika oz. ga zagotovi uporabnik preko dobavitelja.

3. Uporabnike sistema in dobavitelje elektrike seznanjamo, da morajo pravočasno vložiti morebitne preklice odpovedi pogodb, sicer se bodo odklopi izvajali v skladu s 151. členom EZ-1.

Odklopi, kjer je potreben vstop v prostore uporabnika, se bodo izvajali skladno s sprostitvami državnih ukrepov.

4. Ostala dela na merilnih mestih (novi priklopi, ponovni priklopi, menjave števcev, servisi merilno-komunikacijskih naprav) se izvajajo z uporabo zaščitnih sredstev, kjer vstop v prostore uporabnika ni potreben.

5. Klicni centri in elektronska komunikacija v podjetju Elektro Gorenjska deluje nemoteno.

Elektro Gorenjska, d. d., svojim uporabnikom sistema zagotavlja stabilno preskrbo z električno energijo, hkrati pa bomo uporabnike in zaposlene maksimalno zaščitili pred širjenjem okužbe s COVID-19. Dela na merilnih mestih bodo zaposleni opravljali z ustreznimi osebnimi zaščitnimi sredstvi IN v skladu z usmeritvami Nacionalnega instituta za javno zdravje (NIJZ).

Hvala za razumevanje, 

Elektro Gorenjska, d. d.

Nazaj na vse novice

Več novic