28. 10. 2019

Sklic 26. izredne seje skupščine družbe Elektro Gorenjska, d. d.

Na podlagi 45. člena statuta družbe ELEKTRO GORENJSKA, d. d., uprava sklicuje

26. izredno sejo skupščine delničarjev ELEKTRO GORENJSKA, podjetje za distribucijo električne energije, d. d., ki bo v četrtek, 28. 11. 2019, ob 11. uri na sedežu družbe v Kranju, Ulica Mirka Vadnova 3a, sejna soba - II. nadstropje.

SKLIC Z UTEMELJITVAMI

Obrazci za prijavo na skupčino:

PRIJAVA UDELEŽBE NA SKUPŠČINI
PRIJAVA UDELEŽBE NA SKUPŠČINI IN POOBLASTILO ZA URESNIČEVANJE GLASOVALNE PRAVICE
POOBLASTILO ZA UDELEŽBO IN URESNIČEVANJE GLASOVALNE PRAVICE NA SKUPŠČINI
PREKLIC POOBLASTILA


Poročila

POROČILO O POSLOVANJU DRUŽBE ELEKTRO GORENJSKA JANUAR - AVGUST 2019
POROČILO NEODVISNEGA REVIZORJA

 

Nazaj na vse novice

Več novic