13. 04. 2010

Obvestilo za lastnike zemljišč

Na podlagi Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za daljnovod 110+20 kV RTP Železniki – RTP Bohinj (Ur.l.RS št. 58/2009) obveščamo vse lastnike zemljišč, da se bo pričel terenski ogled zemljišč, ki je namenjen pridobivanju podatkov o stanju zemljišč in gozdov v naravi. Pridobljeni podatki bodo služili za izdelavo cenilnega poročila za določitev služnostih odškodnin za potrebe graditve daljnovoda DV 110 + 20 kV RTP Železniki – RTP Bohinj.

Terenski ogledi zemljišč, ki jih bo izvajal pooblaščeni cenilec g. Andrej Avsenek, se bodo pričeli izvajati predvidoma v soboto, 17. aprila 2010 in bodo trajali predvidoma do konca julija.

Vsakemu lastniku bo poslano vabilo za terenski ogled z vsemi potrebnimi informacijami.

 

 

 

 

Nazaj na vse novice

Več novic