30. 11. 2009

Obvestilo o pričetku izvajanja zakoličbe roba trase daljnovoda

V mesecu decembru 2009 in januarju 2010 se bo pričelo izvajati zakoličenje roba trase daljnovoda Železniki - Bohinj.

Za dolgoročno zagotovitev zanesljive in kakovostne dobave električne energije na področju Selške in Bohinjske doline je bil v mesecu juliju 2009 sprejet občinski podrobni prostorski načrt (OPPN, objavljen v Uradnem listu št. 58/09) za  postavitev 110+20 kV daljnovoda med občinama Železniki in Bohinj.

Pred pričetkom gradnje bomo kot investitor z lastniki sklenili služnostne pogodbe. Pred tem je potrebno izvesti zakoličbo roba trase daljnovoda in dovoznih poti, na osnovi katere bomo ugotovili dejansko stanje na terenu.

Zato vas obveščamo, da bo podjetje ROOSS VLADIMIR S.P., v mesecu decembru 2009 in januarju 2010, v kolikor bodo dopuščale vremenske razmere, izvajalo zakoličenje roba trase daljnovoda in dostopnih poti.

Za vsa dodatna pojasnila vam je na voljo vodja projekta družbe Elektro Gorenjska, g. Tomaž Sitar, in  sicer na telefonu: 04/20 83 322 ali na elektronski pošti: tomaz.sitar@elektro-gorenjska.si.

Zahvaljujemo se vam za razumevanje in vas lepo pozdravljamo.

 

Izvršni direktor OE Distribucijsko omrežje

Edvard Košnjek, univ. dipl. inž. el.

Nazaj na vse novice

Več novic