Tehnični podatki o omrežju

Elektro Gorenjska na območju 1.986 km² na severozahodu Slovenije oskrbuje z električno energijo več kot 90.900 uporabnikov omrežja. V Sloveniji dosega najvišje standarde na področju kakovostne in zanesljive oskrbe z električno energijo.

Podatki elektrodistribucijskega omrežja družbe Elektro Gorenjska na dan 31. 12. 2020:

 

31. 12. 2020

31. 12. 2019

31. 12. 2018

Daljnovodi 110 kV

102.463

m

102.363

m

102.363

m

Daljnovodi 35 kV

20.356

m

20.356

m

20.356

m

Daljnovodi 20 kV

528.327

m

555.033

m

575.589

m

Daljnovodi 10 kV

0

m

0

m

0

m

Daljnovodi skupaj

651.146

m

677.752

m

698.308

m

 

Kablovodi 110 kV

3.349

m

3.349

m

3.349

m

Kablovodi 35 kV

158

m

158

m

158

m

Kablovodi 20 kV

1.107.927

m

1.073.768

m

1.028.921

m

Kablovodi 10 kV

6.416

m

6.416

m

6.416

m

Kablovodi skupaj

1.117.850

m

1.083.691

m

1.038.844

m

 

NN omrežje skupaj

3.458.104

m

3.454.780

m

3.371.070

m

Omrežje skupaj

5.227.100

m

5.216.223

m

5.108.222

m

 

RTP

12

 

12

 

12

 

RP

8

 

8

 

8

 

TP

1.379

 

1.381

 

1.379