Tehnični podatki o omrežju

Elektro Gorenjska na območju 2.091 km² na severozahodu Slovenije oskrbuje z električno energijo skoraj 90.000 uporabnikov omrežja. V Sloveniji dosega najvišje standarde na področju kakovostne in zanesljive oskrbe z električno energijo.

Podatki elektrodistribucijskega omrežja družbe Elektro Gorenjska na dan 31.12. 2017:

 

31. 12. 2018

31. 12. 2017

31. 12. 2016

Daljnovodi 110 kV

102.363

m

102.340

m

102.323

m

Daljnovodi 35 kV

20.356

m

20.299

m

20.299

m

Daljnovodi   20 kV

575.589

m

609.961

m

639.503

m

Daljnovodi   10 kV

0

m

0

m

0

m

Daljnovodi skupaj

698.308

m

732.600

m

762.125

m

 

Kablovodi 110 kV

3.349

m

3.319

m

3.319

m

Kablovodi 35 kV

158

m

158

m

158

m

Kablovodi 20 kV

1.028.921

m

993.059

m

942.328

m

Kablovodi 10 kV

6.416

m

6.416

m

6.416

m

Kablovodi skupaj

1.038.844

m

1.002.952

m

952.221

m

 

NN omrežje skupaj

3.371.070

m

3.317.505

m

3.701.646

m

Omrežje skupaj

5.108.222

m

5.053.057

m

5.415.992

m

 

RTP

12

 

13

 

13

 

RP

8

 

7

 

7

 

TP

1.379

 

1.376

 

1.370