Tehnični podatki o omrežju

Elektro Gorenjska na območju 2.091 km² na severozahodu Slovenije oskrbuje z električno energijo več kot 89.000 uporabnikov omrežja. V Sloveniji dosega najvišje standarde na področju kakovostne in zanesljive oskrbe z električno energijo.

Podatki elektrodistribucijskega omrežja družbe Elektro Gorenjska na dan 31.12. 2017:

 

31. 12. 2017

31. 12. 2016

31. 12. 2015

Daljnovodi 110 kV

102.340

m

102.323

m

102.323

m

Daljnovodi 35 kV

20.299

m

20.299

m

20.299

m

Daljnovodi   20 kV

609.961

m

639.503

m

679.240

m

Daljnovodi   10 kV

0

m

0

m

0

m

Daljnovodi skupaj

732.600

m

762.125

m

801.862

m

 

Kablovodi 110 kV

3.319

m

3.319

m

3.319

m

Kablovodi 35 kV

158

m

158

m

158

m

Kablovodi 20 kV

993.059

m

942.328

m

874.101

m

Kablovodi 10 kV

6.416

m

6.416

m

5.694

m

Kablovodi skupaj

1.002.952

m

952.221

m

883.272

m

 

NN omrežje skupaj

3.317.505

m

3.701.646

m

3.884.424

m

Omrežje skupaj

5.053.057

m

5.415.992

m

5.569.558

m

 

RTP

13

 

13

 

13

 

RP

8

 

7

 

7

 

TP

1.376

 

1.370

 

1.360